Aplikovaná behaviorální analýza

trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) je vědní obor, který nám pomáhá odhalit odpověď na otázky, PROČ se dítě chová určitým způsobem, CO si dítě potřebuje osvojit a JAK ho to můžeme naučit efektivně. Například jak s pomocí pozitivní motivace zlepšit komunikaci, rozšířit slovní zásobu nebo získat více soběstačnosti v každodenním životě.

K práci využíváme hravé a efektivní postupy založené na principech aplikované behaviorální analýzy (ABA), které pracují s přirozenou motivací dítěte a pomáhají mu v rozvoji. A fungují výborně. Výsledky můžete vidět už po několika týdnech – dítě častěji vyhledává rodiče, více se zapojuje do společných aktivit a lépe komunikuje.

Příklady z praxe:

Klárka (4 roky) měla potíže říct rodičům, co potřebuje. Díky postupům vycházejícím z ABA se brzy naučila, jak efektivně komunikovat, a nyní už používá první slova.


Honzík (8 let) si nedokázal sám umýt ruce, aniž by mu maminka krok za krokem říkala, co má dělat. Po 7 dnech učení si Honzík dokáže dojít na záchod a umýt si ruce bez pokynů rodičů.


Eliška (5 let) trávila svůj volný čas pouze tím, že si prohlížela předměty, které držela v rukou. Během 3 měsíců si osvojila hru s domečkem, v kuchyňce a malování.

Hodnocení

Spokojení rodiče a odborníci

Postupy aplikované behaviorální analýzy (ABA) sklízí pozitivní zpětnou vazbu od celé řady rodičů. Podívejte se, jak tyto postupy pomohly jejich dětem. 

Blog a články

O ABA píšeme také články

Mezi rodiči i odborníky se vžila zkratka ABA. Nejedná o metodu ani soubor postupů, ale aplikovaný vědní obor. Lze jeho principy zařadit do každodenního života, nebo se jedná j...

Přihlašte se k našemu newsletteru

Jako první se dozvíte o slevách, novinkách a užitečných článcích

trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik

Rychlý kontakt

Zanechte nám zprávu, co nejdříve se vám ozveme.

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

Klinická logopedka, certifikovaná behaviorální analytička

Petra se ve své logopedické praxi věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Dříve působila také jako logopedka ve stacionáři a externě jako logopedka v mateřských školách. V roce 2004 ukončila studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2009 získala atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2021 složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Petra je lektorkou našich webinářů.