Jak zlepšit výslovnost u dětí – echo a mušle

Echo a mušle

Pracujete s dětmi, které začínají komunikovat pomocí mluvené řeči, ale jejich řečová exprese je stále nepřesná? Na tomto webináři se dozvíte, jak postupovat při výuce cíleného napodobování mluvené řeči (echa), jak správně vybírat cíle učení, jak tzv. mušle vytvářet a dále s nimi pracovat tak, aby docházelo k postupnému tvarování požadovaných slov.

1250 

 • Co je to echo neboli vokální imitace
 • Jak můžeme echo učit
 • Co je to mušle využívaná pro zlepšení výslovnosti
 • Kdy zařadit mušle v rámci výuky echa
 • Jak tvořit mušle
 • Čím nahradit hlásky, které dítě neumí
 • Zlepšování vokalizace s minimálním úsilím, tedy nácvik problematických slov po malých krůčcích
 • Snižování frustrace dítěte z neúspěchu
 • Respektování fyziologického vývoje
 • Ihned je cíleno na plynulost řeči
 • Lze využít při cíleném učení u stolečku i v přirozeném prostředí

 

Termíny

 • Teoretická část k dispozici ihned po zakoupení
 • Videozáznamy se srozumitelným výkladem teorie s minimem odborných pojmů, které si můžete zhlédnout kdykoli podle vašich časových možností
 • Krátké teoretické bloky (max. 20 min) následované kvízy k ověření porozumění probrané látky 
 • Podklady a materiály k tisku (podklady k jednotlivým lekcím, záznamové formuláře ke sledování pokroků dítěte, praktické pracovní taháky“ k jednotlivým probíraným tématům)
 • Přístup k výše uvedeným materiálům a záznamu webináře po dobu 3 měsíců
 • Účastníci, kteří nejsou logopedi, jistě ocení videozáznam s vývojovou posloupností volby hlásek

Tento webinář je vhodný pro odborníky, kteří pracují s dětmi s opožděným vývojem řeči nebo potížemi s výslovnosti. Vítání jsou také aktivní rodiče.

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA (klinická logopedka, mezinárodně certifikovaná behaviorální analytička)

Recenze a zkušenosti s webináři

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

Klinická logopedka, certifikovaná behaviorální analytička

Petra se ve své logopedické praxi věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Dříve působila také jako logopedka ve stacionáři a externě jako logopedka v mateřských školách. V roce 2004 ukončila studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2009 získala atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2021 složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Petra je lektorkou našich webinářů.