trojuhelnik
trojuhelnik

Kontakty

trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik

Učení zABAvou s.r.o.

Adresa pro příjem a výdej zboží: Tvorkovských 2015/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky.

Provozovatel webu je Učení zABAvou s.r.o. IČO: 098 31 223, sídlo: Dolní Násepní 130/18, 417 31 Novosedlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46501 ID DS: jf5zqkb

Přihlašte se k našemu newsletteru

Jako první se dozvíte o slevách, novinkách a užitečných článcích

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

Klinická logopedka, certifikovaná behaviorální analytička

Petra se ve své logopedické praxi věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Dříve působila také jako logopedka ve stacionáři a externě jako logopedka v mateřských školách. V roce 2004 ukončila studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2009 získala atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2021 složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Petra je lektorkou našich webinářů.