Nebojte se aplikované behaviorální analýzy. Co vám může přinést?

Mezi rodiči i odborníky se vžila zkratka ABA. Nejedná o metodu ani soubor postupů, ale aplikovaný vědní obor. Lze jeho principy zařadit do každodenního života, nebo se jedná jen o učení u stolu? Můžeme dítě učit třeba na hřišti? Pojďme se na život s aplikovanou behaviorální analýzou podívat zblízka.

 

Proč se ABA používá tak často u dětí s autismem?

Pro děti s autismem je typické, že se bez pomoci nedokážou učit z přirozeného prostředí jako jejich vrstevníci. Co to znamená? Že potřebují naši podporu tam, kde dochází u běžných dětí k přirozenému osvojování dovedností. Často se jedná o dílčí dovednosti, jako je například schopnost napodobovat chování lidi v našem sociálním okolí. Jedná se o důležitou schopnost, která nám pomáhá (nejen v dětském věku) se efektivně učit.

Pokud správně používáme principy chování a učení, které studují a používají právě behaviorální analytici, můžeme učit velmi efektivně i děti, které zatím nerozumí slovním pokynům a mají slabý nebo zcela chybějící sociální zájem.

 

Mohu podle ABA učit i ostatní děti?

Principy chování a učení ABA jsou platné pro všichny jedince – jak děti, tak dospělé. Pokud je známe, můžeme s nimi učení učinit zábavnější, snazší a rychlejší. Porozumíme-li funkcím chování, můžeme odhalit příčiny chování také u dětí, které nemluví nebo nedokáží vyjádřit svoje potřeby. Můžeme pak děti podpořit, aby svoje potřeby vyjádřily slovem nebo znakem či s pomocí obrázku. Můžeme předcházet chování náročnému na péči, které by pro dítě bylo bariérou – například při vstupu do mateřské školy.

 

 

ABA vám pomůže porozumět, proč se dítě chová určitým způsobem

Znalost funkcí chování nám pomůže se zorientovat v této problematice a nahlédnout, proč se dítě chová určitým způsobem. Níže uvádíme příklady k nejčastěji se vyskytujícím funkcím chování.

 

1) Dítě se snaží vyhnout požadavku

Chování se vyskytuje obvyklé poté, co dítě dostane úkol, který z nějakého důvodu nechce nebo nemůže splnit. Může to být kvůli tomu, že je pro něj daná úloha příliš náročná, nudná nebo nemá motivaci ji splnit. U dané funkce chování pracujeme na zvýšení motivace dítěte ke spolupráci, můžeme například spojit úlohy s oblíbenou tematikou (nebudeme počítat jablíčka, ale například pokemony). Pokud ani přesto neuspějeme, znovu zvážíme, jestli úloha odpovídá dovednostem dítěte. Možná má nějaké chybějící dílčí dovednosti, aby bylo úspěšné, nebo potřebuje s úlohou pomoci – například tím, že ji rozdělíme na menší kroky.

 

2) Dítě chce něco získat

Zejména neverbální děti, které zatím nemluví a nemají ani žádný jiný komunikační systém (např. znaky nebo obrázky) často používají sociálně nevhodné chování, aby získaly to, co chtějí. Například více sladkostí, hračku nebo pozornost dospělého. Pokud dítě křičí nebo třeba hází předměty, aby získalo pozornost druhého nebo oblíbenou dobrotu, nabídneme mu takový způsob komunikace, aby se s námi mohlo efektivně domluvit. Některé děti po nás dokážou opakovat slova a můžeme je rovnou začít učit, aby si řekly o to, co potřebují. U jiných dětí nám mohou s nastartováním komunikace pomoci znaky nebo výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS).

 

3) Dítě to jednoduše baví

Dítě opakuje chování, protože se mu líbí. Nepotřebuje druhého člověka k tomu, aby od něj cokoliv získalo. Například běhá ode zdi ke zdi, protože je mu příjemný pohyb. Pokud dané chování nebrání dítěti v jeho vstupu do mateřské školy a dalším vývoji, není důvod se jím zabývat.

Jen je potřeba myslet na to, že pokud dítě vykonává jeden stereotypní pohyb většinu času, není to optimální pro jeho rozvoj. Každé dítě potřebuje různorodé podněty, aby si osvojilo celou řadu dovedností důležitých pro jeho zdravý vývoj – jako je například řeč, rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace očí a rukou, uchopování předmětů a manipulace s nimi nebo schopnost řešit problémy, které rozvíjí myšlení dítěte a připravují ho na školní dovednosti.

 

Proč zvolit právě metody založené na ABA

Behaviorální analytici jsou vázání etickým kodexem, který je zavazuje pracovat pouze na takovém chování, které je pro daného jedince sociálně hodnotné. Nejdříve tedy uvažuje o funkci chování – co dítě potřebuje, aby mohlo spokojeně trávit čas se svou rodinou nebo třeba v mateřské či základní škole. Postupy založené na ABA se osvědčují dokonce i u dětí, které:

  • zatím nemluví,
  • udrží pozornost velmi krátkou dobu,
  • nejsou motivované pro učení,
  • potřebují rozdělit dovednosti do dílčích kroků, aby si je osvojily.

Cílem je vždy, aby bylo dítě úspěšné a nová dovednost zlepšila jeho život.

Více informací naleznete:
https://csaba.cz/aba

Autor článku

Mgr. Monika Petříková, BCBA

Speciální pedagožka, certifikovaná behaviorální analytička

Související produkty ke článku

650 

Zúčastnili jste se některého z minulých běhů webináře Pomocné artikulační znaky ...

1250 

Poznejte zákonitosti vývoje a učte lépe Chcete u dětí efektivně rozvíjet ře...

1250 

Seznámíme vás s jednou z cest, jak dosáhnout správné artikulace hlásek, sla...

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

Klinická logopedka, certifikovaná behaviorální analytička

Petra se ve své logopedické praxi věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Dříve působila také jako logopedka ve stacionáři a externě jako logopedka v mateřských školách. V roce 2004 ukončila studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2009 získala atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2021 složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Petra je lektorkou našich webinářů.