Podpořte vývoj řeči u dětí

Poznejte zákonitosti vývoje a učte lépe

Chcete u dětí efektivně rozvíjet řeč? Získejte informace o fyziologickém vývoji řeči a jeho souvislostech s vývojem dalších schopností a dovedností. Předáme vám nejen teoretické informace, ale také tipy pro praxi.

1250 

  • Fyziologický vývoj řeči
  • Vývoj hlásek
  • Tvorba hlásek
  • Zapojení výše uvedeného při cílené výuce napodobování mluvené řeči
  • Videozáznamy se srozumitelným výkladem teorie s minimem odborných pojmů, které si můžete zhlédnout kdykoli podle vašich časových možností
  • Krátké teoretické bloky (max. 20 min) následované kvízy k ověření porozumění probrané látky 
  • Podklady a materiály k tisku (podklady k jednotlivým lekcím, záznamové formuláře ke sledování pokroků dítěte, praktické pracovní taháky“ k jednotlivým probíraným tématům)
  • Přístup k výše uvedeným materiálům a záznamu webináře po dobu 3 měsíců

Je vhodný pro rodiče a odborníky, kteří pracují s dětmi s opožděným vývojem řeči.

Webinář má délku 4,5 vyučovacích hodin po 45 min.

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA (klinická logopedka, mezinárodně certifikovaná behaviorální analytička)

Recenze a zkušenosti s webináři

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

Klinická logopedka, certifikovaná behaviorální analytička

Petra se ve své logopedické praxi věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Dříve působila také jako logopedka ve stacionáři a externě jako logopedka v mateřských školách. V roce 2004 ukončila studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2009 získala atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2021 složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Petra je lektorkou našich webinářů.