Pomocné artikulační znaky a jejich česká adaptace v logopedické praxi

Seznámíme vás s jednou z cest, jak dosáhnout správné artikulace hlásek, slabik, celých slov případně vět tak, abychom minimalizovali chyby v iniciální fází učení. Jedná se o specifické postavení rukou, které opticky zvýrazňuje mechanismus tvoření hlásek nebo jeho pozici ve slově. V případě, že jedinec provádí pomocný artikulační znak sám, může pohybovat nebo se jen dotýkat určitých částí orofaciálního systému, a takto správně vyvodit cílovou hlásku.

1250 

 • Co to jsou pomocné artikulační znaky
 • Proč a kdy pomocné artikulační znaky používat
 • Jak je přizpůsobit pro konkrétního klienta
 • Kdy můžeme pomocné artikulační znaky opustit
 • Možnosti nácviku a využití pomocných artikulačních znaků

 

Termíny

 • Teoretická část dostupná ihned po zaplacení
 • Videa ke zpětné vazbě zašlete do 31. 5. 2024 do 12,00
 • Praktická část 3. 6. 2024 v čase od 17:00 – 19:00
 • Videozáznamy se srozumitelným výkladem teorie s minimem odborných pojmů, které si můžete zhlédnout kdykoli podle vašich časových možností
 • Krátké teoretické bloky (max. 20 min) následované kvízy k ověření porozumění probrané látky 
 • Video ukázky jednotlivých artikulačních znaků 
 • Zpětná vazba k videu vaší aplikace pomocných artikulačních znaků v praxi
 • Vzájemná inspirace použití v rámci skupinové zpětné vazby
 • Podklady a materiály k tisku (podklady k jednotlivým lekcím, záznamové formuláře ke sledování pokroků dítěte, praktické pracovní taháky“ k jednotlivým probíraným tématům)
 • Přístup k výše uvedeným materiálům a záznamu webináře po dobu 3 měsíců

Tento webinář je vhodný zejména pro logopedy, kteří pracují s dětmi na zlepšení schopnosti přesného opakování a celkové výslovnosti.

 • Webinář je rozdělen na teoretickou a praktickou část
 • Teoretická část je dostupná ihned po zakoupení webináře
 • Praktická část má podobu skupinového online setkání, v rámci kterého máte možnost získat zpětnou vazbu k videím vaší práce 
 • Celkem 6 vyučovacích hodin po 45 min.

 

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA (klinická logopedka, mezinárodně certifikovaná behaviorální analytička)

Recenze a zkušenosti s webináři

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

Klinická logopedka, certifikovaná behaviorální analytička

Petra se ve své logopedické praxi věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Dříve působila také jako logopedka ve stacionáři a externě jako logopedka v mateřských školách. V roce 2004 ukončila studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2009 získala atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2021 složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Petra je lektorkou našich webinářů.