výukové karty pro děti

Sady výukových karet

Výukové karty představují praktickou vzdělávací pomůcku, se kterou se vaše děti naučí lépe komunikovat. Motivy představují pro děti zajímavé, ale každodenní věci.

  • naše kompletní sada 378 výukových karet byla navržená tak, aby splňovala požadavky na rozvoj řeči u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (autismus, vývojová dysfázie, mentální retardace). Kompletní sada vám umožní nejen nácvik třídění do kategorií, ale také přiřazování stejných a podobných obrázků a učení pojmů stejný-jiný. Pokud vás aktuálně v pořízení kompletní sady limitují finance, můžete si postupně dokupovat jednotlivé kategorie
  • u dětí se zrakovým postižením nebo centrální poruchou zraku (CVI), osob po poranění mozku a seniorů doporučujeme zvolit sadu 141 karet na bílém pozadí
  • při práci s dětmi s běžným vývojem doporučujeme zakoupit sadu 111 karet na kontextovém pozadí
  • zeptejte se zdravotní pojišťovny, zda vám na nákup přispěje z fondu prevence (zpravidla v nabídce podpory logopedických služeb jako příspěvek na komunikační pomůcku, podmínky ZPMV 211 zde, podmínky VOZP 201 zde, podmínky CPZP 205 zde)
  • požádejte o příspěvek nadaci. Poradenství, kterou nadaci oslovit, a pomoc se sepsáním žádosti, vám zdarma může poskytnout odborný sociální pracovník (součást služeb rané péče nebo poskytovatelů sociálních služeb, kteří nabízí odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Jejich seznam najdete na webu Registr poskytovatelů služeb (mpsv.cz)

Připravily jsme pro vás základní tipy na učení s výukovými kartami, včetně instruktážních videí. Připravujeme pro vás on-line kurz Zábavné učení u stolu, ve kterém se naučíte jak s výukovými kartami pracovat metodou bezchybného učení.

V čem jsou karty jedinečné?

  • karty jsou připravené tak, aby splňovaly kritéria na výuku dětí se speciálními potřebami
  • všech 111 slov je zastoupeno minimálně na 3 kartách (na každé s jinou fotografii), což výrazně podporuje generalizaci (zevšeobecňování) nabytých dovedností
  • obsahují 13 kategorii předmětů ze všech oblastí každodenního života. Fotografie jsou z českého prostředí a mají odstupňovanou náročnost pozadí
  • jsou vyrobené z odolného materiálu (vysoká gramáž papíru, horní strana z matného lamina), mají zakulacené rohy

Od 60 

Pokud si naši sadu kompletujete postupně, můžete si jednotlivé části dokoupit právě zde.

Od 180 

Vytvořte si vlastní sadu výukových karet a nakombinujte si kategorie, které potř...

3700 

Se speciálně připravenými kartami můžete učit dítě nová slova, i když se vyhýbá ...

1460 

Se speciálně připravenými kartami můžete učit dítě nová slova, i když se vyhýbá ...

1610 

Se speciálně připravenými kartami můžete učit dítě nová slova, i když se vyhýbá ...

1310 

Se speciálně připravenými kartami můžete učit dítě nová slova, i když se vyhýbá ...

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

Klinická logopedka, certifikovaná behaviorální analytička

Petra se ve své logopedické praxi věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Dříve působila také jako logopedka ve stacionáři a externě jako logopedka v mateřských školách. V roce 2004 ukončila studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2009 získala atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2021 složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Petra je lektorkou našich webinářů.