webináře, autismus, vyšetření dítěte, rozvoj řeči

Webináře o rozvoji dětí

Webináře obsahují rozšíření našich kurzů, které potřebujete pro rozvoj svých dětí. Jsou dostupné 24/7 a pustit si je můžete kdykoliv a kdekoliv.

U řady webinářů nabízíme skupinovou zpětnou vazbu a/nebo individuální konzultaci s lektorem. Díky zpětné vazbě úspěšně převedete teorii do praxe.

Jaké jsou podmínky pro získání kreditních bodů AKL/ AKP?

  • zhlédnutí teoretické části webináře online nebo ze záznamu, který bývá k dispozici v členské sekci do 5 dnů od online přednášky
  • zaslání videa s domácím úkolem ve stanoveném termínu
  • zúčastnění se skupinové zpětné vazby k zaslaným videím
  • vyplnění závěrečného dotazníku do 7 dnů od ukončení webináře

Zeptejte se zdravotní pojišťovny, zda vám na nákup přispěje z fondu prevence (zpravidla v nabídce podpory psychologických nebo logopedických služeb pro děti, např. podmínky ZPMV 211 zde; podmínky VOZP 201 zde, podmínky CPZP 205 zde)

  • všechny webináře mají pevně stanovenou dobu trvání od chvíle zakoupení
  • se zakoupením každé další zpětné vazby (individuální nebo skupinové) se vám přístup prodlouží o další 3 měsíce
  • v členské sekci si můžete také pořídit samotné prodloužení přístupu o 3 měsíce

 

 

1250 

Echo a mušle Pracujete s dětmi, které začínají komunikovat pomocí mluvené ř...

1250 

Poznejte zákonitosti vývoje a učte lépe Chcete u dětí efektivně rozvíjet ře...

1250 

Seznámíme vás s jednou z cest, jak dosáhnout správné artikulace hlásek, sla...

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

Klinická logopedka, certifikovaná behaviorální analytička

Petra se ve své logopedické praxi věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Dříve působila také jako logopedka ve stacionáři a externě jako logopedka v mateřských školách. V roce 2004 ukončila studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2009 získala atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2021 složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Petra je lektorkou našich webinářů.