Mgr. Diana Pavljuk, BCBA

Dětská klinická psycholožka, certifikovaná behaviorální analytička

Diana pracuje v ordinaci klinické psychologie s dětmi a dospívajícími od roku 2009. Specializuje se na diagnostiku a podporu vývoje u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2017 získala atestaci z dětské klinické psychologie. V roce 2022 úspěšně složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala se mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Diana je školitelkou a odbornou garantkou v soukromé ordinaci dětské klinické psychologie Centrum psychologie s.r.o., vede pondělní Kecárnu a je lektorkou našich vzdělávacích kurzů.

Blog a články

Publikované články

Rozpoznání raných příznaků autismu je klíčové pro zahájení rané intervence, která má pozitivní vliv na rozvoj dovedností dítěte. Pokud včas podpoříme rozvoj sociálního zájmu, pak bude s...

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

Klinická logopedka, certifikovaná behaviorální analytička

Petra se ve své logopedické praxi věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Dříve působila také jako logopedka ve stacionáři a externě jako logopedka v mateřských školách. V roce 2004 ukončila studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2009 získala atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2021 složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Petra je lektorkou našich webinářů.