Mgr. et Bc. Veronika Vlčková, BCBA

Pedagožka, certifikovaná behaviorální analytička

Veronika se práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami věnuje již 12 let. Vystudovala učitelství (Mgr.) a jednooborovou psychologii (Bc.) na Ostravské univerzitě. Aktuálně je také studentkou speciální pedagogiky. Od roku 2015 se intenzivně vzdělává v aplikované behaviorální analýze. V roce 2020 úspěšně složila certifikační zkoušku a stala se mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Veronika vede vlastní centrum v Ostravě a je lektorkou našich vzdělávacích kurzů.

Blog a články

Publikované články

S maminkou Marušky jsme se poprvé setkaly v našem Základním kurzu pro rodiny dětí se speciálními potřebami. Marušce byly 3 roky a následkem vrozeného genetického onemocnění mě...

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

Klinická logopedka, certifikovaná behaviorální analytička

Petra se ve své logopedické praxi věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Dříve působila také jako logopedka ve stacionáři a externě jako logopedka v mateřských školách. V roce 2004 ukončila studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2009 získala atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2021 složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Petra je lektorkou našich webinářů.