Jak učit dítě s vrozenou genetickou vadou? Tohle je příklad 3leté Marušky

S maminkou Marušky jsme se poprvé setkaly v našem Základním kurzu pro rodiny dětí se speciálními potřebami. Marušce byly 3 roky a následkem vrozeného genetického onemocnění měla opožděný psychomotorický vývoj a téměř nemluvila. Přečtěte si, jak probíhala cesta Marušky a jak se pomocí ABA principů úspěšně připravila na vstup do přípravné třídy.

 

Jak řešit rozvoj dítěte s vrozenou genetickou vadou

Každé dítě, nejenom z vrozenou genetickou vadou, je jiné. Často se ale již během prvních měsíců objeví opoždění vůči vrstevníkům. To byl také případ Marušky, která měla výrazně narušený vývoj. Jak se to projevovalo?

Ve 3 letech si neuměla samostatně hrát s hračkami.
S předměty pouze manipulovala a přenášela je z místa na místo.
Měla osvojených pouze několik slov, kterým rozuměla pouze nejbližší rodina.
Nejevila žádný zájem o spolupráci s druhými lidmi, což ztěžovalo jakékoli společné učení.

Jako u všech ostatních dětí i zde při učení vycházíme z motivace dítěte. Začátek intervence tedy vypadal úplně stejně jako u ostatních dětí – společně s maminkou jsme pátraly po tom, co by se Marušce líbilo, co by s námi chtěla sdílet, co by jí udělalo radost.

Objevení aktivit a předmětů, které by Marušku motivovaly ke spolupráci, bylo klíčové nejen pro rozvoj hry a řeči, ale také pro snadnou realizaci dalších cvičení, terapií, návštěv lékařů nebo například pobytů v lázních. Marušce se líbilo například foukání bublin, hra s kinetickým pískem a vodou. Zalíbení našla také v pohybových aktivitách, jako je například točení, houpání a schovávání.

 

 

Cesta Marušky a její maminky s ABA

Maminka Marušky si osvojila metodu párování a krok po kroku našla aktivity, které s ní Maruška dělá ráda. Obě pak byly připravené na učení nových dovedností.

 

Rozvoj řeči

První byla na řadě řeč. Maruška se učila vyjádřit, co chce a co jí naopak není příjemné. Mohla se tak brzy domluvit nejen s maminkou, ale i dalšími blízkými osobami. Mimo to se učila používat řeč v různých situacích – například pojmenovat to, co vidí nebo odpovědět na otázku.

 

Rozvoj předškolních dovedností

V dostatečném předstihu, tedy 2 roky před vstupem do školy, se na tento velký krok začala připravovat pomocí principů ABA. S maminkou se učila předškolní dílčí dovednosti, aby byla ve škole úspěšná. A to nejen u stolu, ale také u tabule a v každodenních situacích, aby si byla novými dovednostmi opravdu jistá a mohla je použít ve škole.

V domácím programu Marušky bylo zásadní porozumět tomu, jaké dílčí dovednosti má již osvojené a s jakými potřebuje pomoc. Ke každé dovednosti potřebovala dostatek příležitostí k učení, aby si danou oblast osvojila a mohla se posunout na další úroveň. To jí pomohlo se učit s radostí, která vycházela z úspěchu u správně zvolené náročnosti úloh.

Jako příklad může posloužit skládání puzzlí – pro Marušku bylo velmi obtížné složit obrázek složený ze 4 částí. Proto jsme dostatečně dlouho procvičovaly skládání 2dílných obrázků na různé způsoby. Maminka měla připravených nejméně 20 variant, které jsme postupně zařazovaly. Až když se Maruška u půlených obrázků cítila sebejistě, zvýšily jsme náročnost úlohy. Díky správně zvoleným cílům a vysoké motivaci se Maruška s maminkou ráda učí a v přípravné třídě je úspěšná.

Autor článku

Mgr. et Bc. Veronika Vlčková, BCBA

Pedagožka, certifikovaná behaviorální analytička

Související produkty ke článku

650 

Zúčastnili jste se některého z minulých běhů webináře Pomocné artikulační znaky ...

1250 

Poznejte zákonitosti vývoje a učte lépe Chcete u dětí efektivně rozvíjet ře...

1250 

Seznámíme vás s jednou z cest, jak dosáhnout správné artikulace hlásek, sla...

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

Klinická logopedka, certifikovaná behaviorální analytička

Petra se ve své logopedické praxi věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Dříve působila také jako logopedka ve stacionáři a externě jako logopedka v mateřských školách. V roce 2004 ukončila studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2009 získala atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2021 složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Petra je lektorkou našich webinářů.