Mgr. Monika Petříková, BCBA

Speciální pedagožka, certifikovaná behaviorální analytička

Monika pracuje od roku 2008 s dětmi s poruchami vývoje, zejména s dětmi s poruchami autistického spektra. Vystudovala speciální pedagogiku na Karlově univerzitě. Od roku 2017 se intenzivně věnuje studiu a praxi v oboru aplikované behaviorální analýzy. V roce 2021 úspěšně složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala se tak mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Monika vede individuální domácí programy a je lektorkou našich vzdělávacích kurzů.

Blog a články

Publikované články

V tomto rozhovoru jsme pro vás připravily téma, které by mohlo zajímat hodně rodičů. Možná jste i vy u svého dítěte zaznamenali opožděný vývoj a čeká vás konzultaci u&nbs...
Máte doma dítko, které s vámi nekomunikuje a nejeví zájem o společnou hru? Právě hra s rodiči a vrstevníky představuje významný prvek při rozvoji sociálníc...
Mezi rodiči i odborníky se vžila zkratka ABA. Nejedná o metodu ani soubor postupů, ale aplikovaný vědní obor. Lze jeho principy zařadit do každodenního života, nebo se jedná j...

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

Klinická logopedka, certifikovaná behaviorální analytička

Petra se ve své logopedické praxi věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Dříve působila také jako logopedka ve stacionáři a externě jako logopedka v mateřských školách. V roce 2004 ukončila studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2009 získala atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2021 složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Petra je lektorkou našich webinářů.