Pro odborníky

trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik

V Učení zABAvou se zaměřujeme na vzdělávání pečujících o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně dětí s chováním náročných na péči. V této sekci se dozvíte, co se nám v praxi osvědčilo.

Jako behaviorální analytičky léta spolupracujeme s dalšími odborníky z pomáhajících profesí a společně volíme nejvhodnější způsoby učení pro každé dítě. Budeme rády, když u toho budete s námi.

Máme pro vás připravené praktické kurzy, webináře, zajímavé rozhovory, tipy pro efektivnější výuku i skvělé rozvojové pomůcky.

Kde vám může ABA pomoci

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) se jako vědní obor zabývá uplatňováním principů učení a chování. Tím zefektivňuje práci v řadě odvětví pomáhajících profesí i vzdělávání, a to nejen u dětí, ale také u dospělých a seniorů. Principy chování a učení, které ABA používá, totiž platí úplně pro všechny, bez ohledu na věk nebo schopnosti.

ABA přináší ověřené postupy a metody v oblastech rozvoje motivace, spolupráce, funkční komunikace (také u dětí, které nemluví), hry, sociálních a sebeobslužných dovedností. Umožňuje tak vzdělávat i ty děti, které vykazují nízkou míru zájmu o nabízené vzdělávací aktivity, chvíli neposedí a vyhýbají se skupinovým aktivitám s vrstevníky.

Rády bychom sdílely naše zkušenosti z praxe a ukázaly, že odborník nemusí být behaviorální analytik, aby svou práci mohl obohatit o vědomé používání principů učení a chování.

Vzdělávání pro odborníky

Pořádáme on-line kurzy a webináře, kterých se účastní logopedi, pedagogové, asistenti pedagoga, psychologové, ergoterapeuti a poradci rané péče. Spojuje nás zájem co nejefektivněji podpořit rozvoj dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání pro pedagogy a pracovníky v sociálních službách

Nabízíme také vzdělávání celých týmů, zejména mateřských a základních škol, ale také pracovníků v sociálních službách. V případě zájmu pro vás připravíme nabídku na míru. Smysl vidíme zejména v dlouhodobé spolupráci, proto na proškolení týmu navazuje pravidelná supervize. Tento model zajišťuje správné přenesení nabytých znalostí do každodenní praxe.

Speciální webináře pro logopedy

Ve spolupráci s klinickou logopedkou a behaviorální analytičkou Petrou Hrančíkovou jsme pro vás připravily webináře, kde dochází k propojení těchto dvou oborů. Cílem je přinést moderní postupy práce s dětmi, u kterých běžně používané metody nejsou efektivní.

trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik

Rozvoj řeči

Mnoho dětí, které přichází k odborníkům z pomáhajících profesí i vzdělávacích institucí, má narušenou komunikační schopnost. Děti, které nemluví a/ nebo nerozumí tomu, co jim druzí lidé říkají, mohou komunikovat prostřednictvím chování náročného na péči. To může představovat významnou překážku v jejich úspěšné diagnostice, terapii, vzdělávání a smysluplném čerpání poskytovaných služeb.

Jako tým behaviorálních analytiků máme dlouholeté zkušenosti s dětmi, které mají diagnostikovaný autismus a další neurovývojové poruchy, jako je vývojová dysfázie, ADHD, mentální retardace, genetická onemocnění aj. V naší praxi uplatňujeme ověřené metody aplikované behaviorální analýzy (ABA) na různých úrovních péče. Specializujeme se na dětskou diagnostiku, rozvoj řeči, hry a sociálních dovedností a v neposlední řadě integraci dětí do mateřských a základních škol.

Jak vám můžeme pomoci?

Podpoříme spolupráci s dítětem

 • Naučíme vás ověřené metody založené na principech učení a chování.
 • Ukážeme vám postupy, které i toho největšího neposedu pozitivně motivují ke spolupráci.
 • Zvládnete dítě motivovat k učení u stolu, a to bez nucení.
 • Osvojíte si metodu bezchybného učení.
 • Minimalizujete u dětí chování náročné na péči.
 • Budete pracovat efektivněji a s menším úsilím.

Navedeme vás k úspěchu

 • U dětí, které nemluví, vám pomůžeme nastartovat funkční komunikaci.
 • Díky nejnovějším postupům na zpřesnění artikulace dosáhnete rychlejších pokroků.
 • Naučíte se, jak postupně prodlužovat dobu koncentrace pozornosti dítěte u řízených činností.

Zvýšíme radost a motivaci dítěte

 • Dítě se k vám bude těšit.
 • Vámi připravené aktivity bude plnit s radostí.
 • Místo stresu si užijete společnou pohodu.

Vybíravost v jídle

Vyvážená strava obsahující ovoce, zeleninu, bílkoviny, kvalitní tuky, vitamíny a minerální látky je klíčová pro zdravý rozvoj mozku. V posledních letech bohužel přibývá rodin, které se u svých dětí potýkají se zvýšenou vybíravosti v jídle. To často vede k negativním změnám ve střevní mikroflóře dítěte (tzv. mikrobiomu), v důsledku kterých se zvyšuje riziko nemocí, objevují se poruchy nálady a zpomaluje se proces učení nebo růst dítěte.

Zvýšená vybíravost v jídle (tzv. syndrom ARFID) může být překážkou i při zařazování dítěte do MŠ. Ve školním věku zase může bránit tomu, aby se dítě účastnilo školních výletů či družiny. Bez cílené a účinné intervence vybíravost v jídle u řady dětí přetrvává až do dospělosti, což platí v ještě větší míře u dětí s autismem.

Než se pustíte do rozšiřování jídelníčku u vybíravého jedlíka

Pokud má dítě potíže s kousáním či polykáním stravy, nejdříve je nutné vyšetření u logopeda zaměřujícího se na poruchy polykání a podle jeho doporučení případně také ORL vyšetření. Významně může pomoci vyšetření hyper nebo hyposenzitivity ústní dutiny a případná desenzibilizace, kterou provádí logoped nebo ergoterapeut. Než se pustíte do rozšiřování jídelníčku dětí pomocí postupů založených na principech ABA, zkonzultujte s lékařem možnosti vyšetření potravinových alergií, případně intolerancí.

Ve spolupráci s behaviorální analytičkou Mgr. Ditou Chapman, BCBA, pro vás v roce 2024 opět připravujeme webinář zaměřený na poruchy příjmu potravy. Přihlaste se k odběru novinek na našich stránkách, ať vám neuteče.

trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik

Poruchy spánku

Poruchy spánku u dětí trápí celou řadu rodin. Vyčerpané není jen dítě, ale také rodiče, což se negativně odráží na kondici celé rodiny a rozvoji dítěte. Děti během spánku zpracovávají emoce, ale také se jim do těla uvolňuje růstový hormon, proto je včasné řešení problému opravdu důležité. A to se netýká jen poruch spánku, ale také častých obtíží při usínání nebo nadměrného nočního buzení. Výskyt spánkových obtíží u dětí s mentální retardaci se podle metaanalýzy výzkumů odhaduje na 16–42 %. Podobný výskyt je i u dětí s poruchou autistického spektra.

Ve spolupráci s behaviorální analytičkou a spánkovou konzultantkou Mgr. Juditou Oyaluade, BCBA, pro vás v roce 2024 opět připravujeme webinář zaměřený na poruchy spánku. Přihlaste se k odběru novinek na našich stránkách, ať vám neuteče.

Pomozte dětem plně rozvinout jejich potenciál

Mnoho dětí s vývojovými obtížemi potřebuje při rozvoji hry, řeči a sociálních dovedností včasnou a účinnou pomoc, aby se mohly úspěšně zařadit do každodenního života i kolektivu vrstevníků. Nutným předpokladem pro nabytí těchto komplexních dovedností je schopnost spolupráce při hře i řízené činnosti, koncentrace pozornosti, motorické imitace hrubé a jemné motoriky, oromotoriky a schopnost cíleně opakovat slyšená slova a věty.

Chybí dětem, se kterými pracujete, některý z těchto dílčích předpokladů pro učení? V našich kurzech se dozvíte, jak je můžete systematicky rozvíjet díky využití principů učení a chování.

Naším cílem je přinést ucelené informace a podporu všem dospělým, kteří pečují o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V tom nám pomáhají postupy založené na ABA, jejichž účinnost byla ověřena četnými výzkumy.

trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik

Hodnocení

Co o nás říkají odborníci

Postupy aplikované behaviorální analýzy (ABA) sklízí pozitivní zpětnou vazbu od celé řady odborníků. Podívejte se, jak tyto postupy pomohly jejich klientům. 

Blog a články

O ABA píšeme také odborné články

S maminkou Marušky jsme se poprvé setkaly v našem Základním kurzu pro rodiny dětí se speciálními potřebami. Marušce byly 3 roky a následkem vrozeného genetického onemocnění mě...
V tomto rozhovoru jsme pro vás připravily téma, které by mohlo zajímat hodně rodičů. Možná jste i vy u svého dítěte zaznamenali opožděný vývoj a čeká vás konzultaci u&nbs...
Rozpoznání raných příznaků autismu je klíčové pro zahájení rané intervence, která má pozitivní vliv na rozvoj dovedností dítěte. Pokud včas podpoříme rozvoj sociálního zájmu, pak bude s...

Přihlašte se k našemu newsletteru

Jako první se dozvíte o slevách, novinkách a užitečných článcích

trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik

Rychlý kontakt

Zanechte nám zprávu, co nejdříve se vám ozveme.

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

Klinická logopedka, certifikovaná behaviorální analytička

Petra se ve své logopedické praxi věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Dříve působila také jako logopedka ve stacionáři a externě jako logopedka v mateřských školách. V roce 2004 ukončila studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2009 získala atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2021 složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Petra je lektorkou našich webinářů.