Pro rodiče

trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik

Učení zABAvou poskytuje pomoc rodinám, které chtějí podpořit rozvoj svých dětí. Pomáháme rodičům, jejichž děti nemluví, nehrají si s hračkami nebo odmítají spolupracovat, aby našli cestu ke vzájemnému porozumění a větší spokojenosti.

Komplexní přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je z našeho pohledu velmi důležitý. Proto spolupracujeme s dalšími odborníky a společně hledáme nejvhodnější způsob podpory pro každé dítě. A vy u toho můžete být s námi. Máme pro vás připravené praktické kurzy, webináře, zajímavé rozhovory, tipy pro výuku i skvělé pomůcky.

V sekci články najdete příklady z praxe založené na aplikované behaviorální analýze (ABA), rozhovory s odborníky, ale i příběhy dětí.

Rozvoj řeči

Rodiče, se kterými spolupracujeme, často trápí, že jejich dítě nemluví. Na začátku je nutné vyloučit fyziologickou příčinu těchto obtíží.

Doporučujeme s dítětem absolvovat vyšetření u dětského neurologa, foniatra, ORL, klinického logopeda a klinického psychologa. Podle potřeby také u ergoterapeuta či pedopsychiatra. Tohle diagnostické kolečko někdy může trvat několik měsíců až let. Mezitím však už můžete začít s dítětem pracovat na rozvoji komunikace.

Předpokladem pro rozvoj funkční řeči je chuť komunikovat, kterou budujeme zvyšováním sociálního zájmu a společnou hrou. Na našem webu najdete pestrou nabídku kurzů, výukové karty, rozvojové hračky a tipy na různé aktivity. Díky ucelenému přístupu se nám daří podpořit v komunikaci i děti, které nemluvily dlouhé roky. Na začátku nám pomáhají znaky, ke kterým se postupně přidávají slova.

Motivace

Pokud nás sledujete na sociálních sítích, tak víte, že často používáme pojem párování. To je metoda práce, při které budujeme motivaci dítěte, aby s námi chtělo trávit čas, hrát si a spolupracovat. Vycházíme při tom z jeho oblíbených aktivit. Přes společný zájem a radost pak společně vytváříme prostor ke SDÍLENÍ –⁠ a vzniká komunikace.

Komunikace

Komunikace může mít různou formu –⁠ od pohybu, gesta a očního kontaktu po vedení za ruku nebo podávání hraček. Někdy to ale také bývá křik, ležení na zemi nebo kousání druhých lidí. Společně s dítětem hledáme cestu, aby své potřeby mohlo vyjádřit způsobem, který je pro něj snadný a nebude ho vylučovat ze společnosti. Naším cílem je, abychom se pro něj stali komunikačním partnerem, aby s námi sdílelo své radosti i starosti a mělo dostatek slov pro vyjádření toho, co chce a potřebuje.

Jak rozvíjet řeč dítěte?

Mluvenou řeč dítěte můžeme systematicky rozvíjet od chvíle, kdy po nás dítě opakuje slova nebo jejich části. Dokud tomu tak není, můžeme rozvoj řeči podpořit používám znaků, které zastupují konkrétní předměty, aktivity a pochutiny. Znaková řeč plní stejnou funkci jako řeč vokální (mluveným slovem) –⁠ dítě se učí, že konkrétní symbol nese význam. Tím se rozvíjí nejen jeho schopnost vyjádřit svoje potřeby s kýmkoliv a v jakémkoliv prostředí, ale také schopnost myšlení.

V neposlední řadě výzkumy ukazují na to, že znakování podporuje schopnost vokalizace, tedy právě schopnost mluvit. Totéž potvrzuje naše praxe. I starší děti při častém procvičování začínají ke znakům přidávat slova nebo jejich části. Můžeme také pozorovat, že klesá výskyt chování náročného na péči (např. křik, nespolupráce, útěky…), protože se dítěti lépe daří domluvit se svým okolím. Výše zmíněnými metodami vás provedeme v našich kurzech a také vám rády doporučíme vhodné pomůcky a hračky.

Vybíravost v jídle

Kvalitní výživa obsahující ovoce, zeleninu, kvalitní tuky a bílkoviny, vitamíny a minerální látky je klíčová pro zdravý vývoj mozku. V posledních letech bohužel přibývá rodin, které se u svých dětí potýkají se zvýšenou vybíravostí v jídle. Ta často vede k negativním změnám ve střevní mikroflóře dítěte (tzv. mikrobiomu), v důsledku kterých se zvyšuje riziko nemocí, objevují se poruchy nálady, zpomaluje se proces učení nebo růst dítěte.

Zvýšená vybíravost v jídle (tzv. syndrom ARFID) může být překážkou i při zařazování dítěte do MŠ. Ve školním věku zase může bránit tomu, aby se dítě účastnilo školních výletů či družiny. Bez cíleného a účinného zásahu vybíravost v jídle u řady dětí přetrvává až do dospělosti, což ještě ve větší míře platí u dětí s autismem.

Než se pustíte do rozšiřování jídelníčku u vybíravého jedlíka

Pokud má dítě potíže s kousáním či polykáním jídla, prvním krokem je vyšetření u logopeda zaměřujícího se na poruchy polykání. Významně může pomoci také vyšetření senzorické přecitlivělosti dutiny ústní, které provádí opět logoped nebo ergoterapeut. Než se pustíte do rozšiřování jídelníčku svých dětí pomocí ABA, zkonzultujte s lékařem možnosti vyšetření potravinových alergií, případně intolerancí. Při rozšiřování jídelníčku u dětí je velkou výhodou, pokud má dítě již vybudované základy spolupráce při společných aktivitách. Pokud s vámi dítě nespolupracuje, zapojte se do některého z našich kurzů.

Ve spolupráci s behaviorální analytičkou Mgr. Ditou Chapman, BCBA, pro vás v roce 2024 opět připravujeme webinář zaměřený na poruchy příjmu potravy. Přihlaste se k odběru novinek na našich stránkách, ať vám neuteče.

trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik

Poruchy spánku

Poruchy spánku u dětí trápí celou řadu rodin. Vyčerpané pak není jen dítě, ale také rodiče, což se negativně odráží na kondici celé rodiny a rozvoji dítěte. Děti během spánku zpracovávají emoce, ale také se jim do těla uvolňuje růstový hormon –⁠ proto je včasné řešení problému opravdu důležité. A to se netýká jen poruch spánku, ale také obtíží při usínání nebo nadměrného nočního buzení.

U dětí s vývojovými obtížemi toto nabývá na významu ze 2 důvodů:

  1. dítě během spánku nejen odpočívá, ale do dlouhodobé paměti také ukládá informace a dovednosti, které se během dne naučilo;
  2. aby rodič mohl u dítěte systematicky rozvíjet nové dovedností, tak i on musí být odpočatý.


Ve spolupráci s behaviorální analytičkou a spánkovou konzultantkou Mgr. Juditou Oyaluade, BCBA, pro vás v roce 2024 opět připravujeme webinář zaměřený na poruchy spánku. Přihlaste se k odběru novinek na našich stránkách, ať vám neuteče.

Pomozte dětem plně rozvinout jejich potenciál

Obtíže ve vývoji řeči, hry a vhodných sociálních dovedností nepozorujeme pouze u dětí s autismem, ale také u dětí s vývojovou dysfázií, mentální retardací nebo vrozenými genetickými vadami.

Mnoho dětí s vývojovými obtížemi potřebuje při rozvoji hry, řeči a sociálních dovedností včasnou a účinnou pomoc, aby se mohly úspěšně zařadit do kolektivu vrstevníků a každodenního života. Nutným předpokladem pro nabytí těchto komplexních dovedností je spolupráce, koncentrace pozornosti, používání předmětů správným způsobem a nápodoba chování druhých lidí včetně opakování slov. Chybí vašemu dítěti některý z těchto dílčích předpokladů pro učení? V našich kurzech se dozvíte, jak je můžete systematicky rozvíjet díky využití principů učení a chování.

Naším cílem je přinést ucelené informace a podporu všem dospělým, kteří pečují o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V tom nám pomáhají postupy založené na ABA, jejichž účinnost byla ověřená četnými výzkumy.

trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik

Hodnocení

Co o nás říkají další rodiče

Postupy aplikované behaviorální analýzy (ABA) sklízí pozitivní zpětnou vazbu od celé řady rodičů. Podívejte se, jak tyto postupy pomohly jejich dětem. 

Blog a články

Chcete se dozvědět víc?

Přečtěte si články z našeho blogu, navštivte naši on-line Kecárnu nebo se přihlašte do webináře či kurzu.

S maminkou Marušky jsme se poprvé setkaly v našem Základním kurzu pro rodiny dětí se speciálními potřebami. Marušce byly 3 roky a následkem vrozeného genetického onemocnění mě...
V tomto rozhovoru jsme pro vás připravily téma, které by mohlo zajímat hodně rodičů. Možná jste i vy u svého dítěte zaznamenali opožděný vývoj a čeká vás konzultaci u&nbs...
Rozpoznání raných příznaků autismu je klíčové pro zahájení rané intervence, která má pozitivní vliv na rozvoj dovedností dítěte. Pokud včas podpoříme rozvoj sociálního zájmu, pak bude s...

Přihlašte se k našemu newsletteru

Jako první se dozvíte o slevách, novinkách a užitečných článcích

trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik

Rychlý kontakt

Zanechte nám zprávu, co nejdříve se vám ozveme.

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

Klinická logopedka, certifikovaná behaviorální analytička

Petra se ve své logopedické praxi věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Dříve působila také jako logopedka ve stacionáři a externě jako logopedka v mateřských školách. V roce 2004 ukončila studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2009 získala atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2021 složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Petra je lektorkou našich webinářů.